RSS
A A A
SmodBIP

Dane nie publikowane w bip

Stosownie do art.8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że :

udostepnianie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP nastepuje poprzez : 

- wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych na tablicy ogłoszeń w obiekcie CRR

- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek

Informacje publiczne nie publikowane w BIP udostępnia : 

Centrum Rehabilitacji  Rolników KRUS, 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22

email : crriwonicz@krus.gov.pl      tel./fax : : 134350612

Inforumujemy, że Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez admnistratora danych zgodnie z art. 36a ust.2.pkt.2. ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j..Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami) w postaci elektronicznej udostępnia się  do  przeglądania w pokoju 112 (kierownik działu administracyjno-technicznego) znajdującym się  w siedzibie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, ul. ks. Jana Rąba 22.Opublikował: Agata Frydrych
Publikacja dnia: 17.03.2016
Przetworzył: Agata Frydrych
Dokument z dnia: 27.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 595