RSS
A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum: www.bip.crriwonicz.sanatoria.com.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju
38-440 Iwonicz Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22
tel./fax 13 435 06 12, 435 06 43, 435 06 68
tel. kom: 722 011 289
e-mail: sekretariat@crriwonicz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie linki do treści posiadają opisy alternatywne
  • nie wszystkie obrazy posiadają opisy alternatywne

Powody wyłączenia:

  • cześć treści pochodzi ze strony, która została utworzona przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • administratorzy dokładają starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Ułatwienia na stronie internetowej:

  • wysoki kontrast zamieszczanych treści - białe tło, czarne/ciemno szare litery
  • treści w formie tekstowej umożliwiającej użycie czytników
  • możliwość powiększania liter z poziomu przeglądarki

Strona Centrum posiada wersję mobilną.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-21

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy. Z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.plOpublikował: Agata Frydrych
Publikacja dnia: 23.03.2021
Przetworzył: Agata Frydrych
Dokument z dnia: 21.03.2021
Dokument oglądany razy: 173